Misja

 
Misją firmy 4Family Group jest ułatwienie seniorom oraz osobom o ograniczonej mobilności bezpiecznego dostępu do nowoczesnych technologii,
stworzenie im możliwości do utrzymywania międzypokoleniowych relacji w rodzinie a także dostarczanie innowacyjnych urządzeń zapewniających holistyczne podejście do diagnostyki i rehabilitacji oparte na funkcjonalnej ocenie codziennych czynności życiowych.